/* */

IT-tjänster

Med dagens snabba utveckling inom IT och det ökade beroendet av tillgänglighet, behövs någon att prata med och lita på. Detta gäller alla, oavsett om man har egen IT-avdelning eller hyr in när behov uppstår. H2 är partnern som arbetar nära dig och är en totalresurs inom IT-området.

Med kompetenta och engagerade IT-tekniker hjälper vi dig så att den dagliga driften fungerar för alla. Vi är proaktiva och ger tips när vi upptäcker att något behöver bytas ut eller uppgraderas.

Att hyra in IT som en tjänst och betala för det du behöver är ett effektivt sätt att sköta sin IT.

Vi har hög kunskap kring hårdvara och vad som lämpar sig bäst för din verksamhet och dina behov. Allt från datorer, servrar, telefoner, plattor, trådlösa nät och brandväggar till backuper m.m. Allt ska kommunicera med vartannat. Här hjälper H2 dig att hitta rätt, att koppla samman bl.a. telefoni, konferenssystem och kopiatorer samt allt som ska kommunicera med varandra och med omvärlden.