Nyheter

H2 går ur Koneo, in i Gibon

H2 har under många år varit en del av Koneo-kedjan. Vid årsskiftet gick vi ur Koneo-kedjan och har startat, tillsammans med nio andra företag runt om i Sverige, en ny organisation: Gibon.

Gibon är en entreprenörsdriven, medlemsägd företagsgrupp som ska hjälpa små och medelstora företag runt om i landet att lyckas med sin digitala transformation.

Gibon erbjuder digitala lösningar till små och medelstora företag runt om i Sverige. Det kan dock ibland vara svårt att hitta rätt kompetens och få en nära relation till en leverantör som förstår ens verksamhet och utmaningar. Det är här Gibons breda kompetens i kombination med redan etablerade och lokala förankring kommer in.

Alla medlemmar har olika kompetensområden och affärsmodellen bygger på att vi nyttjar varandras spetskompetenser mellan kontoren. Det innebär att vi både kan ha en lokal närvaro och en stor bredd i vårt erbjudande, säger Mia Åslander, marknadschef för Gibon.

Gibon har från start tio medlemmar, tillsammans 130 medarbetare och en omsättning på mer än 300 miljoner. Gruppen har en tydlig tillväxtstrategi, där man genom att addera nya kontor till Gibon-gruppen kommer att växa både geografiskt och kompetensmässigt. Målet är en omsättning på 1,5 miljarder om fem år.

Läs mer på Computer Sweden.

HTTPS är nu ett krav om du vill synas

Google har länge uppmuntrat webbplats-ägare och användare att tänka mer på säkerheten. I oktober tog de detta ett steg till: Nu står det ”Not Secure” med en röd varningstriangel bredvid din URL om din webbplats inte använder SSL. Med 57-64% av webbläsarmarknaden på desktop, kommer många att se denna varning. Google har också sedan länge haft kryptering som en del av sin ranking av webbplatser, även om ingen vet riktigt hur stor del. Oavsett hur stor, har den troligtvis gått upp i och med denna förändring.

HTTPS betyder egentligen bara en sak: Kommunikationen mellan din dator och webbplatsen du besöker, sker krypterat. Utan kryptering sker all kommunikation i läsbart format. Dvs om du loggar in på en webbplats med ditt användarnamn och lösenord, så skickas dessa i klar text över internet. Inte särskilt säkert. Om någon avlyssnar trafiken mellan dig och webbplatsen, så kan de logga in som dig när som helst. Med kryptering däremot, så går det inte att utläsa varken användarnamn eller lösenord från något annat i strömmen.

Vi på H2 jobbar aktivt med säkerhet, och vår webbmiljö särskiljer sig inte här. Vi har jobbat hårt senaste 6 månaderna för att skapa en webbmiljö som inte bara är snabb, kan hantera den massiva trafik som vissa webbplatser genererar, men som också gör det busenkelt att sätta upp ett SSL certifikat och driva hela webbplatsen säkert.

Vi har stöd för Let’s Encrypt men givetvis också certifikat köpta hos en tredje part.

Ring oss om du vill veta mer!
031-67 01 50

Per Schlingmann om ett hyperspecialiserat samhälle

Webbdagarna Göteborg 2017 var mycket intressant från många olika håll. Vi kommer att portionera ut vad vi tagit med oss från Webbdagarna här framöver, men till att börja med vill vi dela med oss av Per Schlingmanns framförande.

Per berättar om ett hyperspecialiserat samhälle och en ny ekonomi som växer fram där geografi spelar allt mindre roll. Vi ser mer och mer detta i vårt arbete med våra kunder, där frågan ”finns det en nätverkskabel vid mitt bord?” inte längre är relevant för man jobbar inte ”på sin plats”. Man jobbar där man är just då. Frågan som ställs istället är snarare ”Räcker vårt Wi-Fi ända bort till köket?”

Effektivisering för Smarttravel med smartare hemsida

Smarttravel är en personlig resebyrå. De jobbar aktivt med att vara personliga, ha hög service och deras mobiltelefoner är alltid på. De anordnar både små som stora resor, för individer såväl som för stora grupper av människor – allt från konferensresor till körresor.

Vi ombads för ett tag sedan att se över hur vi kunde förbättra den administrativa delen av webbplatsen. Vi byggde också kategori-styrning av visningen av resor, samt gick igenom sidans kod grundligt.

Innan uppdateringarna, tog det ca 60-90 minuter att lägga upp en ny resa. Idag tar det knappt 10 minuter. Utöver denna process, har vi också automatiserat populeringen av resorna genom hela webbplatsen, så dessa behöver inte uppdateras/läggas till/tas bort manuellt längre.

Kartorna fick också ett kraftigt lyft i och med automatisering och snyggare utseende med hjälp av Google Maps, en välanvänd standard i sådana sammanhang.

Om ni går i tankarna kring en resa med kompisar eller företaget, ta kontakt med Smarttravel!

 

Semestertider

Semestertiderna har börjat redan denna veckan, och är igång på allvar nästa vecka. Detta gör det i vanliga fall svårt att få tag på leverantörer, kunder och den tekniska supporten. Men vi finns på plats hela semestern!

Vi har förvisso något färre i personalstyrkan tillgängliga, men någon finns alltid att prata med!

Vi nås under hela semestern på telefon 031 – 67 01 50 och på email info@h2.se.

Ytterligare förstärkning

Inte nog med att vi utökar vår tekniska kapacitet med en ny serverhall, vi växer resursmässigt i samma takt också!

Vår nyaste anställd heter Andreas Larsson. Han har stor erfarenhet av drift av servrar både inhouse och i molnet. Han kommer från IHM Business School där han också arbetat med CRM och integration.

Välkommen, Andreas!

Förstärkning till teknikteamet!

Vi har nöjet att välkomna förstärkning till vårt teknikteam!

Vi har anställt Jonny Lindberg som tidigare jobbat på Elgiganten med IT-frågor. Jonny har också stor erfarenhet av klientsupport.

Han kommer att lätta på bördan för flera av våra tekniker genom att ta över ansvaret för flertalet kunder.

Välkommen, Jonny!

Web Application Firewall (WAF) utvärdering

Webbplatser idag blir attackerade mer än någonsin. Nästan 60% av all trafik som en webbplats tar emot, är attacker eller annan liknande skräptrafik.

Förr attackerades de stora webbplatserna. Man försökte infektera dem med skadlig kod som sen skulle spridas vidare till en besökare, och då är det smart att försöka med de stora aktörerna. Idag ser det helt annorlunda ut.

Skadlig kod är fortfarande ett stort problem och utgör en stor del av attackerna, men det är långt ifrån allt som försöks. Oavsett din webbplats storlek, besökarmängd, underliggande CMS såsom WordPress, Drupal eller Joomla, så kommer din webb bli attackerad.

Men varför?

En av de vanligaste anledningarna till attack är att man vill göra webbplatsen till en spam-motor. En spammare använder sig av hackade webbsidor för att man kan då använda dess IP-nr och domän för att skicka spam-mail till många fler, än om man använder sig av legitima tjänster för samma ändamål. Spam, otroligt nog, genererar fortfarande stora inkomster för de som sysslar med sådant. För att göra om din webbplats till spam-motor, spelar det ingen roll vilken typ av webbplats du har. Det räcker med att den kan exekvera s.k. server-side kod för att den ska vara attraktiv; Något som alla webbhotell idag kan göra.

Så vad gör man för att skydda sig? Ja, förutom standard-svaren såsom ”använd starka lösenord”, ”uppdatera ditt CMS till senaste versionen” m.fl, så finns det något som kallas Web Application Firewall, WAF. En WAF ser mönster och analyserar trafik den tar emot, och tar sedan beslut om det ska tillåtas eller inte. WAF:en sitter mellan besökaren och webbservern, vilket betyder att om den ser trafik som inte godkänns, så stoppas den innan den når din webbplats.

En stor leverantör av WAF heter Cloudflare och är baserad i USA. Av flera skäl är vi inte intresserade av att använda oss av Cloudflare, bl.a. deras senaste läcka som rapporterade om så sent som för några dagar sedan.

H2 har under en tid nu utvärderat en relativt ny lösning som ännu inte finns lanserad i Sverige. Denna använder mycket avancerad AI för att lista ut vad som är ”bra” trafik och vad som borde blockeras. Det traditionella tillvägagångssättet med svartlistor och kända IP-nr som t.ex. Cloudflare använder, fungerar inte särskilt bra.

WAF skyddar faktiskt inte webbplatser i sig, utan skyddet är lagt på det protokoll som webbplatser använder, dvs HTTP-trafik. Detta protokoll används i väldigt många andra applikationer också. Dessa attackeras och missbrukas ofta, som i den senaste attacken mot Dyn.

Vi erbjuder WAF-skydd helt gratis till existerande kunder under vår utvärderingsperiod.

Är du intresserad av att testa WAF för din webbplats?
Kontakta då Patrik på 0733 53 11 12 eller patrik.alienus@h2.se.

Vi välkomnar Parans som kund!

H2 välkomnar Parans som ny kund!

Vi har under första tiden med Parans gått igenom deras interna nätverk och uppgraderat brandvägg och Wifi då detta var mest akut. Vi har också uppgraderat alla datorer och förbättrat deras arbetssätt genom att implementera Office 365 fullt ut. Vi har också installerat en pålitlig backup-lösning för att all data ska vara i säkert förvar utifall att det oförutsedda händer.

 

Besök Parans här.

Ny webbplats till AdWise Consulting

H2 har byggt en ny webbplats åt AdWise Consulting, tillsammans med Accent Branding.

Plattformen är WordPress och är tajt integrerad med AdWise profiler på sociala medier. Vi har byggt skräddarsydda flöden för att AdWise med enkelhet själva ska kunna uppdatera sin webbplats.

AdWise jobbar med att sätta rätt konsult på rätt plats. Att inte bara ha rätt kompetens och erfarenhet, utan också rätt personlighet är väldigt viktigt. Därför matchas AdWise konsulter mot de uppdrag som kommer in. För kunden innebär det att AdWise ser och förstår behoven och därefter omsorgsfullt och med hög träffsäkerhet förmedlar rätt konsult. AdWise är också helt konsultägt.