Ytterligare förstärkningInte nog med att vi utökar vår tekniska kapacitet med en ny serverhall, vi växer resursmässigt i samma takt också!

Vår nyaste anställd heter Andreas Larsson. Han har stor erfarenhet av drift av servrar både inhouse och i molnet. Han kommer från IHM Business School där han också arbetat med CRM och integration.

Välkommen, Andreas!