Vi välkomnar Parans som kund!H2 välkomnar Parans som ny kund!

Vi har under första tiden med Parans gått igenom deras interna nätverk och uppgraderat brandvägg och Wifi då detta var mest akut. Vi har också uppgraderat alla datorer och förbättrat deras arbetssätt genom att implementera Office 365 fullt ut. Vi har också installerat en pålitlig backup-lösning för att all data ska vara i säkert förvar utifall att det oförutsedda händer.

 

Besök Parans här.